Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úvod

10. 4. 2009

            V súčasnosti sú zrakové problémy bežnou súčasťou života mnohých ľudí. Niektorí sa tak narodili, iní ich získali po nevhodnom využívaní zraku alebo úraze. Všetkých však spája to isté: ich zrakové vnímanie sveta je do určitej miery obmedzené. 

Ako jednu z hlavných inšporácí k napísaniu práce SOČ možno označiť skutočnosť, že ja sama patrím medzi ľudí s refrakčnou poruchou zraku a chcela som sa dozvedieť viac o tom, čo sa deje v mojich očiach. Práve moja porucha zrakového vnímania ma upozorňuje, že život bez možnosti vidieť by ma podstatne ochudobnil o mnohé veci.

Ďalším dôvodom bol záujem dozvedieť sa viac o orgáne, ktorý každodenne využívame bez zjavného uvedomovania si jeho dôležitosti a nezastupiteľnosti v živote každého z nás. Sú to práve oči, ktoré nám umožňujú vnímať krásy sveta plného rozmanitých farieb, čím nám poskytujú možnosť prežiť plnohodnotný život.

 Vypracovaním tejto práce som sa dozvedela mnoho užitočných a zaujímavých informácii o očiach, spôsobe vnímania okolia a neposlednej rade aj o poruchách, ktoré toto vnímanie môžu sprevádzať. Preto som sa rozhodla vytvoriť aj www stránku aby sa aj ostatní mali možnosť dozvedieť viac o očiach, ich spôsobe vnímanie sveta a čo najviac o prevencii pred zrakovými poruchami. Práve prevencia nadobúda značný význam v našom pretechnizovanom svete, kde väčšina z nás strávi denne strávi niekoľko hodín pri rozžiarenom monitore počítača či pozeraním televízie.

Naše oči ohrozuje aj fakt, že narušená ozónová vrstva prepúšťa čoraz viac pre oči škodlivého UV žiarenia, preto je dôležité čo najlepšie sa infomovať o spôsoboch ako oči pre škodlivými vplyvmi chrániť.