Jdi na obsah Jdi na menu
 


Astigmatizmus

10. 4. 2009

Astigmatizmus je refrakčná chyba oka, pri ktorej sa zisťuje optický systém oka rôzne zakrivený v rôznych rovinách. Preto sa lúče nelámu do jedného fókusu a na sietnici sa tvorí nejasný, resp. deformovaný obraz. Ide teda o tzv. osovo nesymetrické refrakčné chyby. Chyba vzniká najčastejšie v súvislosti so zmenami rohovky, niekedy aj šošovky. Astigmatizmus môže byť geneticky kódovaný.

Typy astigmatizmov rozdeľujeme do dvoch skupín: pravidelné ( spôsobené nerovnomerným zakrivením šošovky alebo rohovky) a nepravidelné ( vznik po chorobných zmenách na očných štruktúrach).

 

 

Pravidelný astigmatizmus rozdeľujeme na niekoľko foriem:

a) jednoduchý astigmatizmus ( astigmatismus simplex) – v jednej rovine je emetropia, v druhej myopia alebo hypermyopia (astigmatismus myopicus alebo hypermetropicus simplex)

b) zložený astigmatizmus ( astigmatismus compositus) – oko nie je ani v jednej rovine emetropické, ale v jednej rovine je viac myopické. Podľa toho hovoríme o zloženom krátkozrakom alebo ďalekozrakom astigmatizme ( astigmatismus myopicus, hypermetropicus compositus).

c) zmiešaný astigmatizmus ( astigmatismus mixtus) – v jednej rovine je refrakcia krátkozraká a v rovine kolmej na ňu refrakcia ďalekozraká

 

             Tieto nepravidelnosti zakrivenia bývajú vrodené, často i dedičné. Aj získané jazvy a novotvary na okraji rohovky, ktoré jednostranným ťahom deformujú povrch rohovky, môžu zaviniť pravidelné astigmatizmy.

Príznaky pacientov s astigmatizmom sú málo charakteristické. Pacienti sa môžu sťažovať na hmlisté, neostré videnie, rozmazávanie kontúr, zahmlievanie riadkov pri čítaní alebo silné bolesti hlavy až s migrénoznym charakterom. Prejavujú sa aj chronické zápaly spojoviek a okrajov mihalníc a častý je tiež pocit cudzieho telieska v oku.

Pri diagnostike astigmatizmu a určovaní jeho výšky je potrebné nájsť tie dva na seba kolmé meridiány, v ktorých je maximálny rozdiel v rekrakcii.

Astigmatizmus je možné korigovať valcovými, čiže cylindrickými sklami. Nepravidelný astigmatizmus je ťažké korigovať. V niektorých prípadoch môžu zrak zlepšiť aj cylindrické alebo konkávne sklá.